1. Индивидуално обучение

    Ако курсистът избере индивидуално обучение, то ще бъде адаптирано изцяло към неговите нужди и интереси.                   

  Индивидуалното обучение е един от най-ефикасните методи за изучаване на чужд език. Курсистът се поставя в професионални и социални ситуации, в които упражнява наученото.

  Работи се върху автентични документи от фирмата (учреждението, предприятието и т.н.) на курсиста и се подготвят уроци според неговия напредък и неговите нужди. Акцентува се върху професионалната лексика. Граматиката се изучава малко по малко и в контекст.

   Според нивото на езика и свободното време на курсиста се избират фиксирани или не фиксирани часове за едно ниво (едно ниво обхваща максимум 20-25 урока: един урок е с продължителност 2 или 3 астрономически часа.)

   Курсовете се провеждат в дома или офиса на курсиста или на моя личен адрес.

  2. Интензивно обучение

 Ако курсистът има нужда да научи български език за кратко време, той може да избере интензивното обучение по български език. Времето за едно ниво на такъв вид обучение е:

   2.1. Ако курсистът е начинаещ или има малки познания по езика: 40 часа, планирани за 2 седмици: 10 дни по 4 часа на ден. 

   2.2. Ако курсистът има средно добри или добри предишни познания по езика: 30 часа, планирани за 2 седмици: 10 дни по 3 часа на ден.

   Интензивното обучение включва и допълнителни часове за „учебен обяд“ с мен, за да се упражни езикът на практика под формата на разговори. 

  Пример за интензивно обучение от 40 часа + 10 часа „учебен обяд“:

10:00 – 12:00 : първа част

12:15 – 13:45 : „учебен обяд“

14:00 – 16:00 : втора част

   Курсовете се провеждат в дома или офиса на курсиста или на моя личен адрес.

 

3. Групово обучение

Предлагам курсове за малки групи (от 2 до 8 души). Един урок е с продължителност 3 астрономически часа с кратка почивка от 10 мин.

Курсовете могат да бъдат сутрин (8:45 – 11:45), следобед (14:00 – 17:00) или вечер (18:00 – 21:00).

 

4. “E-learning”

 Предлагам курсове по български език по скайп (за един човек или група). В последните години поради забързаното ежедневие или оскъдното свободно време на всеки един от нас, онлайн уроците са се превърнали в един обичаен начин за изучаване на език. Предимството на този вид обучение е, че курсистите разпределят сами своето време за самостоятелна подготовка, защото имат достъп до учебния материал по всяко време независимо къде се намират стига да разполагат с интернет връзка. 

За покриване на едно ниво чрез онлайн курсове учебните часове (продължителността на един урок е 2 астрономически часа) са около 25 (тук не е включено времето за тестови проверки).

 Курсовете се провеждат два, три или четири пъти седмично във време, което е удобно за курсиста.