Етап 1: Информация – анализиране на потребностите. 

Етап 2: Оферта – потвърждение.

Етап 3: Тест за ниво (предварителни познания).

Етап 4: Обучение по български език.

Етап 5: Крайно оценяване.